Klasični

Samolepljive bordure sa klasičnim motivima mogu se koristititi za zidove soba ali i za kupatilo i za kuhinju.

Samolepljiva bordura 273-2029
Samolepljiva bordura 273-2034
Samolepljiva bordura 273-2053
Samolepljiva bordura 273-2042
Samolepljiva bordura 273-2058
Samolepljiva bordura 273-2061
Samolepljiva bordura 273-2080
Samolepljiva bordura 273-2081
Samolepljiva bordura 273-3047
Samolepljiva bordura 273-2054
Samolepljiva bordura 273-1059
Samolepljiva bordura 273-2068
Samolepljiva bordura 54-0065
Samolepljiva bordura 273-2045
Samolepljiva bordura 54-0020
Samolepljiva bordura 55-0430
Samolepljiva bordura 54-0075
Samolepljiva bordura 55-0425
Samolepljiva bordura 54-0070
Samolepljiva bordura 53-0030
Samolepljiva bordura 53-0020
Samolepljiva bordura 53-0035
Samolepljiva bordura 53-0040
Samolepljiva bordura 53-0045
Samolepljiva bordura 53-0065
Samolepljiva bordura 53-0070
Samolepljiva bordura 53-0075
Samolepljiva bordura 53-0145
Samolepljiva bordura 54-0030
Samolepljiva bordura 54-0035
Samolepljiva bordura 54-0045
Samolepljiva bordura 55-0435
Samolepljiva bordura 55-0440
Samolepljiva bordura 57-0215
Samolepljiva bordura 57-0240
Samolepljiva bordura 57-0245
Samolepljiva bordura 57-0280
Samolepljiva bordura 57-0285
Samolepljiva bordura 57-0415
Samolepljiva bordura 57-0420
Samolepljiva bordura 57-0460
Samolepljiva bordura 57-0485